Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

Tarihçe

Tpid Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği

Misyon

Derneğin misyonu, serbest diş hekimlerinin, uzmanların  ve diş teknisyenlerinin protez ve implantoloji ile ilgili ilmi, teknik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesidir.

Tarihçe

İmplantolojinin dünya çapında yaygınlaşması  nedeniyle İstanbul Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, 1976 yılında İmplantoloji Derneği’ni  kurma kararı almışlardır. İlk resmi toplantı Nisan 1977’ de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Dr. Gazanfer Zembilci Başkan olarak seçilmiş, Dr. Senih Çalıkkocaoğlu, Dr. Peker Sandallı, Dr. Muzaffer Deniz ve Dr. Mehmet Beyli  de  yönetim kurulunun diğer üyeleri olarak belirlenmiştir. O dönemde İstanbul Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı  Başkanı olan Dr. Gazanfer Zembilci  diğer dört meslektaşı ile beraber derneğin kuruluşu ve yapılanması için oldukça önemli adımlar atmış ve ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Henüz o yıllarda implantoloji fikri diş hekimleri arasında yaygınlaşmamıştı. Derneğin kuruluşu ile beraber, implantolojinin tanıtılmasına, bu alanda yapılan bilimsel araştırmaların desteklenmesine ve grup içinde fikirlerin tartışılıp paylaşılmasına fırsat sağlanmıştır.

İmplantoloji Derneği’nin ikinci yönetim kurulu toplantısı Nisan 1978’ de yapılmış ve Dr. Erhan Akın derneğin başkanlığına seçilmiştir. Diğer yönetim kurulu üyeleri Dr. Senih Çalıkkocaoğlu, Dr. Erdal Poyrazoğlu, Dr. Erman Tuncer ve Dr. Erhan Öcalan olarak belirlenmiştir.

İmplantoloji disiplininin gelişmesine bağlı olarak zaman içinde protezin de aynı dernek içinde düşünülmesi gerekli hale gelmiştir. Bu nedenle  Ocak 1980’ de İmplantoloji Derneği, Prostodonti ve İmplantoloji Derneği olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bundan sonraki her iki yılda bir yönetim kurulu toplantıları tekrarlanmış, toplantı sonuçlarına göre kurul üyelerinin isimlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği’ nin ikinci şubesi, Ekim 1988’ de Ankara’ da kurulmuştur.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, Eylül 1990’ dan beri Journal of Prosthetic Dentistry dergisinin sponsor kuruluşları arasında yer almaktadır. Dr. Senih Çalıkkocaoğlu 1990 yılında Journal of Prosthetic Dentistry dergisinde Organization Editor olarak seçilmiş, 1999 yılında emekli oluşu nedeniyle kurul üyelerinin kararıyla yerini Dr. Mehmet S. Beyli’ ye bırakmıştır.

Derneğin Ocak 2000’ deki yönetim kurulu toplantısında Dr. Erdal Poyrazoğlu başkan seçilmiş, Dr. Çetin Sevük başkan yardımcısı, Dr. Betül Tuncelli veznedar, Dr. Murat Aydın asil üye ve Dr. Begüm Akkayan sekreter olarak görevlendirilmiştir. Derneğin artan sayıdaki üyesinin de desteğiyle bu ekip, protetik diş hekimliği ve implantoloji ile ilgili gelişmelerin tüm diş hekimleri ile paylaşılması için oldukça önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmış, derneğin amacına uygun olarak gelişimini ve büyümesini sağlamıştır.

2016 yılının Nisan ayında yeni yönetim kurulu Prof. Dr. Yasemin Özkan’ın başkanlığında, Prof. Dr. Betül Tuncelli başkan yardımcısı, Dr. Yılmaz Umut Aslan genel sekreter, Dr. Burçin Karataşlı sayman, Prof. Dr. Ebru Çal ve Doç. Dr. Canan Bural üyeler olacak şekilde seçilmişlerdir.

2018 yılında yeni yönetimde Prof. Dr. Özgür İnan, Prof. Dr. Ebru Çal yerine seçilmiştir. Derneğimiz 1400 üzerindeki üye sayısı ile Diş Hekimliği Branşlarındaki en fazla üye sayısına ulaşmıştır..

Bilimsel Toplantılar

Derneğin ilk bilimsel toplantısı;  seramikler, implantoloji, hareketli protezler, maksillofasiyal protezler ve dental materyaller konu başlıklarını ele alan oldukça kapsamlı bir programla 22-25 Mart 1980 tarihleri arasında İstanbul’ da yapılmıştır. İkinci bilimsel toplantı Alman Protez Derneği ile ortak olarak, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinden oldukça geniş bir katılımla 23-30 Mayıs 1981 tarihleri arasında Kıbrıs’ ta yapılmıştır. Eylül 1989’ da yapılan 7. Bilimsel toplantıda implantoloji alanındaki büyük isimlerden Dr. Ulf Lekholm sunumlarıyla dikkat çekmiştir.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği’ nin en önemli toplantılarından biri de, Avrupa Protez Derneği’ nin 18. Geleneksel Konferansı ile ortaklaşa gerçekleştirilen 9. Bilimsel kongre olmuştur. Kongre Eylül 1994’ te İstanbul’ da gerçekleştirilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda diş hekimine ev sahipliği yapmıştır. Davetli konuşmacılar arasında Dr. P.S. Wright, E. Budtz-Jorgensen, N. Jedynakiewicz, S.Hobo ve J. O. Burgess gibi önemli araştırmacılar yer almıştır. Ardından Eylül 1998’ de Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3. Bilimsel Toplantısı ile ortaklaşa Kapadokya’ da bir bilimsel toplantı düzenlenmiştir.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği’ nin 11. Bilimsel toplantısı 26-29 Ekim 2000 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenmiştir.

2014 yılında European Prosthodontic Association (EPA) ile ortak Uluslararasi Tpid Bilimsel Kongresi düzenlenmiştir.
2015 yılında ,22. TPİD Bilimsel Kongresi Antalya Gloria Golf Otel’de 430 katılımcı ile düzenlenmiştir.
2016 yılında 5. Uluslararası TPİD Palandöken Sempozyumu ile meslektaşlarımız ile buluşulmuştur.
2017 yılında 23. TPİD Bilimsel Kongresi Hilton Dalaman Sarıgerme Resort’te 470 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında 6. Uluslarası TPİD Sempozyumu Dicle Üniversitesi ile ortak olarak Diyarbakır’da düzenlenmiştir.